fbpx

Kullanıcı Sözleşmesi

Ek1. Gizlilik Politikası

Ek2. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

a)   Imucore24.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve Imucore24 markasının sahibi Ancore Sağlık Ürünleri (Muratpaşa/Antalya) (işbu sözleşmede bundan böyle “Imucore24” olarak anılacaktır).

b)   İnternet sitesini üye olarak veya olmadan kullanan / ziyaret eden internet kullanıcısı (“Üye/Kullanıcı”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Imucore24’ün sahip olduğu internet sitesi www.imucore24’den üyenin/kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye/Kullanıcı,   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Imucore24’ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye/Kullanıcı, Imucore24 tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Imucore24’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Imucore24’ün sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye/Kullanıcı, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye/Kullanıcı, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye/kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.   İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Imucore24 ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Imucore24’ün üyenin/kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Imucore24, üye/kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye/kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye/Kullanıcı, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Imucore24’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye/Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye/kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye/kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Imucore24’ü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Imucore24’ün üyeye/kullanıcıya karşı üyelik/kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Imucore24’ün her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Imucore24’ün hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.   Internet sitesi yazılım ve tasarımı Imucore24 mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye/kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11. Imucore24 tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Imucore24 kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Imucore24, üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Imucore24.com’a üye olan veya ziyaret eden kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Imucore24 ve Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan tüm web siteleri tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye/Kullanıcı, Imucore24’e üye olurken veya ziyaret ederken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan tüm web siteleri ile paylaşılmasına, Imucore24 ve Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan tüm web siteleri ile paylaşılmasına, Imucore24 ve Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Imucore24 ve Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan tüm web sitelerinin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Imucore24 ve Ancore Sağlık Ürünleri iştiraki olan web sitelerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye/Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Imucore24’ün müşteri hizmetleri (bilgi@imucore24.com) çağrı merkezlerine (0850 532 52 42) iletebilir.

3.14. Imucore24, üyenin/Kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Imucore24’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Imucore24 ve Ancore Sağlık ürünleri ve iştiraklarının web sitelerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Imucore24 web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye/kullanıcı Imucore24 web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Imucore24, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Imucore24 web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Imucore24, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Imucore24’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Imucore24, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda eposta ve telefon yoluyla talebini bildirebilir.

3.20. İşbu kullanıcı sözleşmesinin onaylanmasıyla, ekinde yer alan “gizlilik politikası” ve “mesafeli satış sözleşmesi” nin de üye/kullanıcı tarafından okunduğu ve onaylandığı anlamına gelmektedir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Imucore24 tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Imucore24 üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin/Kullanıcının, üyelik kaydı yapması veya kayıt yapmadan siteden alışveriş yapması, veya form doldurması, üyenin/kullanıcının üyelik/kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik/kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin/kullanıcın site içerisinde form doldurması, alışveriş yapması veya üye olarak hesap oluşturması  anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.