ÇOCUKLAR İÇİN

HER GÜN

5 ml

YETİŞKİNLER İÇİN

HER GÜN

10 ml

Molibden : Faydaları, Eksikliği, Fazlalığı ve Daha Fazlası

Bu makalede Molibden minerali nedir, eksikliği, fazlalığı, faydaları nelerdir, bulunduğu besinler, molibden minerali takviyesi ve gıda kaynakları hakkında tüm bilgiler paylaşılmıştır.

Bir iz mineral olan molibden az duyulmuş olsa da, sağlığınız için önemlidir.

Vücudunuzun sadece küçük miktarlara ihtiyacı olsa da, birçok hayati fonksiyonun önemli bir bileşenidir. O olmadan, ölümcül sülfit ve toksinler vücudunuzda birikir.

Molibden minerali diyette yaygın olarak bulunur, ancak takviyeler yoluyla da alınabilir. Birçok takviyede olduğu gibi, yüksek dozlar problemli olabilir.

Molibden
Mo
10 ml'sinde 50 mcg Molibden içeriği ile günlük ihtiyacınızın % 100 ünü Imucore24 ile karşılayabilirsiniz.
Diğer İçerikler

Molibden nedir ?

Molibden, vücudunuzun proteinleri ve diğer maddeleri parçalamak için kullandığı iz mineraldir. En zengin kaynakları bezelye, mercimek ve diğer baklagilleri içeren gıdalardır.

Molibden ne işe yarar ?

Molibden, üç enzim grubu için bir kofaktör görevi görür, bu da enzimlerin işlerini yapması için gerektiği anlamına gelir.

Molibden nedir?

Molibden, tıpkı demir ve magnezyum gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli bir mineraldir.

Toprakta bulunması nedeni ile bitkileri ve bu bitkilerden beslenen hayvanları tükettiğinizde diyetinize aktarılır.

Gıdalardaki miktarları, toprağın içeriğine bağlı olarak olarak değişkendir.

Miktarları değişmekle birlikte, en zengin kaynaklar genellikle fasulye, mercimek, tahıl ve organ etleri , özellikle karaciğer ve böbreklerdir. (1,2)

Vücudunuz sadece az miktarda ihtiyaç duyduğundan ve birçok gıdada bol olduğu için molibden eksikliği nadirdir. Bu nedenle, bazı özel tıbbi nedenler dışında, insanlar genellikle takviyeye ihtiyaç duymazlar.

Molibden, baklagiller, tahıllar ve organ etleri gibi birçok gıdada bulunur. Vücudunuz sadece az miktarda gerektirir, bu yüzden eksikliği çok nadirdir.

Molibdenin İşlevleri ve Faydaları

Önemli Enzimler İçin Kofaktör Olarak Çalışır.

Molibden minerali , vücudunuzdaki birçok işlem için hayati öneme sahiptir.

Tükettiğinizde, önce mide ve bağırsaklarınızdan emilir, ardından karaciğerinize, böbreklerinize ve diğer alanlara taşınır.

Bu mineralin bir kısmı karaciğerde ve böbreklerde depolanır, ancak çoğu molibden kofaktörüne dönüştürülür. Fazlası daha sonra idrarla atılır. (3)

Molibden kofaktör vücutta kimyasal reaksiyonları başlatan biyolojik moleküller olan dört temel enzimi aktive eder. Aşağıda dört enzim vardır:

 • Sülfit oksidaz: Sülfitin vücuttaki tehlikeli sülfit birikimini önleyerek sülfata dönüştürür. (4)
 • Aldehit oksidaz: Vücuda toksik olabilen aldehitleri yıkar. Ayrıca karaciğerin alkolü ve kanser terapisinde kullanılanlar gibi bazı ilaçları parçalamasına yardımcı olur. (5,6,7)
 • Ksantin oksidaz: Ksantini ürik aside dönüştürür. Bu reaksiyon, artık ihtiyaç duyulmadığında, DNA’nın yapı taşları olan nükleotidlerin parçalanmasına yardımcı olur. Daha sonra idrarla atılabilirler. (8)
 • Mitokondrial amidoksim azaltıcı bileşen (mARC): Bu enzimin işlevi tam olarak anlaşılmamıştır, ancak metabolizmayı toksik yan ürünlerinden arındırdığı düşünülmektedir. (9)

Molibden’in sülfitleri parçalamadaki rolü özellikle önemlidir.

Sülfitler gıdalarda doğal olarak bulunurlar ve bazen koruyucu olarak eklenirler. Vücutta birikirlerse, ishal, cilt problemleri ve hatta nefes alma güçlükleri içerebilecek alerjik bir reaksiyonu tetikleyebilirler. (10)

Molibden Bazı Hastalıkların Tedavisi Olarak Kullanılabilir.

Bazı durumlarda, molibden minerali vücuttaki bakır seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu süreç bazı kronik hastalıkların tedavisi için araştırılmaktadır.

Gıdayla alınan fazla molibdeninin, inekler ve koyunlar gibi ruminant hayvanlarda bakır eksikliğine yol açtığı gösterilmiştir.

Ruminantların spesifik anatomisine bağlı olarak, molibden ve kükürt içlerinde birleşerek tiyomolibdat denilen bileşikleri oluştururlar. Bunlar, ruminantların bakır emmesini önler.

İnsan sindirim sistemi farklı olduğundan, bunun insanlar için beslenme sorunu olduğu düşünülmemektedir.

Bununla birlikte, aynı kimyasal reaksiyon, tetratiyomolibdat olarak adlandırılan bir bileşik geliştirmek için kullanılmıştır.

TM bakır seviyelerini düşürme yeteneğine sahiptir ve Wilson hastalığı, kanser ve multipl skleroz için potansiyel bir tedavi olarak araştırılmaktadır. (29,30,31,32,33,34)

Molibden dört enzim için kofaktör olarak görev yapar. Bu enzimler, sülfitlerin işlenmesinde ve vücuttaki atık ürünlerin ve toksinlerin parçalanmasında rol oynarlar.

Molibden Eksikliği, Belirti ve Bulguları

Takviyeleri yaygın olarak mevcut olmasına rağmen, sağlıklı kişilerde molibdenin eksikliği çok nadirdir.

Önerilen alım değeri günde 45 mikrogramdır. (RDA) (11)

Olumsuz sağlık koşulları ile bağlantılı birkaç istisnai eksiklik vakası olmuştur.

 • Görülen bir vakada, hastanede yatan bir hastaya tüple beslenme sırasında molibdenium verilmedi. Bu, hızlı kalp atışı ve solunum, kusma, oryantasyon bozukluğu ve nihayetinde koma gibi ciddi semptomlara yol açtı. (12)

Bazı popülasyonlarda uzun süreli eksikliği gözlenmiştir ve özofagus kanseri riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

Çin’in küçük bir bölgesinde özofagus kanseri ABD’de olduğundan 100 kat daha sık görülür. Bu bölgedeki toprağın çok düşük seviyelerde molibden içerdiği ve bunun da uzun süreli düşük diyet alımına neden olduğu keşfedilmiştir (13)

Ayrıca, Kuzey İran ve Güney Afrika’nın bazı kısımları gibi özofagus kanseri riski taşıyan diğer bölgelerde saç ve tırnak örneklerinde molibdenin düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. (14,15)

Bu örneklerin popülasyonlardaki  bireysel vakalar olduğunu ve eksikliğin çoğu insan için bir sorun olmadığını belirtmek önemlidir.

Molibden Kofaktör Eksikliği Bebeklikte Ortaya Çıkan Ciddi Semptomlara Neden Oluyor.

Molibden kofaktör eksikliği, bebeklerin molibden kofaktör yapma kabiliyeti olmadan doğdukları çok nadir görülen genetik bir durumdur.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen dört önemli enzimi aktive edemezler.

Resesif kalıtsal bir gen mutasyonundan kaynaklanır, bu nedenle bir çocuğun etkilenen geni her iki ebeveynden de miras alması gerekir.

Bu rahatsızlığı olan bebekler doğumda normal görünür, ancak bir hafta içinde tedavi ile düzelmeyen nöbetler yaşamaya başlarlar.

Zehirli sülfit seviyeleri kanlarında birikir, çünkü onu sülfata dönüştüremezler. Bu, beyin anormalliklerine ve ciddi gelişimsel gecikmelere yol açar.

Ne yazık ki, etkilenen bebekler erken çocukluk döneminde hayatta kalamazlar.

Neyse ki, bu durum oldukça nadirdir. 2010’dan önce, dünya çapında yalnızca yaklaşık 100 vaka rapor edilmiştir. (16,17)

Molibden kofaktör eksikliği beyin anormalliklerine, gelişimsel gecikmelere ve çocukluk ölümlerine neden olur. Neyse ki, çok nadir.

Molibden Fazlalığı, Yan Etkileri ve Etkileşimleri

Çoğu vitamin ve mineralde olduğu gibi, molibdenin önerilen miktarından daha fazlasını almanın bir avantajı yoktur.

Aslında, bunu yapmak sağlığınıza zarar verebilir.

Molibden için tolere edilebilir üst alım miktarı günde 2,000 mikrogramdır (mcg). (18)

Molibdenin toksisitesi nadirdir ve insanlarda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bununla birlikte, hayvanlarda fazlalığı, yavaş büyüme, böbrek yetmezliği, kısırlık ve ishal ile ilişkilendirilmiştir. (19)

Bir vakada, bir erkek 18 gün boyunca günde 300-800 mcg tüketmiştir. Nöbetler, halüsinasyonlar ve kalıcı beyin hasarı gelişmiştir. (20)

Yüksek alımı ayrıca diğer birçok koşulla ilişkilendirilmiştir.

Gut benzeri belirtiler.

Molibdenin fazla alımı, ksantin oksidaz enziminin etkisinden dolayı ürik asit birikmesine neden olabilir.

 • Her biri günde 10.000-15.000 mcg tüketen ve tolere edilebilir miktarın (UL) 5-7 katı olan bir grup Ermeni gut benzeri semptomlar bildirmiştir. (19)

Gut, kanda yüksek miktarda ürik asit olduğunda oluşur, bu da eklemlerin etrafında küçük kristallerin oluşmasına neden olarak ağrıya ve şişmeye neden olur.

Kötü Kemik Sağlığı.

Çalışmalar yüksek alımının kemik büyümesinde ve kemik mineral yoğunluğunda (BMD) azalmaya neden olabileceğini göstermiştir .

Günümüzde, insanlarla yapılan kontrollü bir çalışma yoktur. Ancak, 1.496 kişiden oluşan gözlemsel bir çalışma ilginç sonuçlar buldu.

 • Molibdenin alım düzeyleri arttıkça, lomber omurga KMY’sinin 50 yaş üstü kadınlarda azaldığı ortaya çıkmıştır. (21)

Hayvanlar üzerinde yapılan kontrollü çalışmalar bu bulguları desteklemiştir.

 • Bir çalışmada, sıçanlar yüksek miktarda molibdenle beslendi. Alımları arttıkça, kemik büyümeleri azalmıştır. (22)

Ördeklerdeki benzer bir çalışmada, yüksek molibden alımları ayak kemiklerine zarar vermekteydi. (23

Azalmış Doğurganlık.

Araştırma ayrıca molibdenin yüksek alımı ile üreme güçlüğü arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir .

 • 219 erkekten oluşan gözlemsel bir çalışma, kandaki molibdenle artmış sperm sayısı ve kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. (24)
 • Başka bir çalışma da kandaki molibden seviyesinin, azalan testosteron düzeyleriyle bağlantılı olduğunu buldu. Düşük çinko seviyeleri ile birleştirildiğinde, testosteron seviyelerinde % 37’lik bir düşüşle bağlantılıydı. (25)

Hayvanlar üzerinde yapılan kontrollü çalışmalar da bu bağlantıyı desteklemiştir.

 • Sıçanlarda, yüksek alımlar doğurganlığın azalması, yavruların büyüme yetersizliği ve sperm anormallikleri ile ilişkilendirilmiştir. (26,27,28)

Önerilen Günlük Molibden Dozu

 KADINERKEK
0-6 ay2 mcg2 mcg
6-12 ay2 mcg2 mcg
1-3 yaş17 mcg17 mcg
4-8 yaş22 mcg22 mcg
9-13 yaş34 mcg34 mcg
14-18 yaş43 mcg43 mcg
19-30 yaş45 mcg45 mcg
31-50 yaş45 mcg45 mcg
51-70 yaş45 mcg45 mcg
70 yaş üstü45 mcg45 mcg
Gebelikte50 mcg 
Laktasyon50 mcg 

* Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies göre yetişkinler için günlük önerilen molibden minerali alım değeri 45 mcg, olarak belirlenmiştir

** T.C. Tarım,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı‘na göre yetişkinler için molibden minerali günlük referans alım değeri 50 mcg olarak belirlenmiştir.

1. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001) / https://www.nap.edu/read/10026/chapter/13
2. Am J Clin Nutr. 1999 Jun / Molybdenum absorption and utilization in humans from soy and kale intrinsically labeled with stable isotopes of molybdenum./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10357742
3. Am J Clin Nutr. 1995 Oct / Molybdenum absorption, excretion, and retention studied with stable isotopes in young men at five intakes of dietary molybdenum./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7572711
4. Cell biology of molybdenum / https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488906001017
5. Molybdenum / https://lpi.oregonstate.edu/mic/minerals/molybdenum
6. J Org Chem. Author manuscript; available in PMC 2009 Dec 5. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2765548/
7. J Org Chem. 2008 Dec / Studies on the Mechanism of Aldehyde Oxidase and Xanthine Oxidase / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2765548/
8. Drug Metab Pharmacokinet. 2006 Apr / Drug-metabolizing ability of molybdenum hydroxylases./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16702728
9. http://www.jbc.org/content/early/2015/02/23/jbc.M115.640052.full.pdf
10. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2012 Winter / Adverse reactions to the sulphite additives / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017440/
11. J Am Diet Assoc. 1987 Dec / Molybdenum, nickel, cobalt, vanadium, and strontium in total diets./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3680822
12. Am J Clin Nutr. 1981 Nov / Amino acid intolerance during prolonged total parenteral nutrition reversed by molybdate therapy./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6795919
13. J Natl Cancer Inst. 1993 Sep 15 / Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8360931
14. Arch Iran Med. 2008 Jul / Nail molybdenum and zinc contents in populations with low and moderate incidence of esophageal cancer./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18588371
15. Glob J Health Sci. 2012 Jun 25 / The levels of zinc and molybdenum in hair and food grain in areas of high and low incidence of esophageal cancer: a comparative study./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980353
16. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2006 / A Turkish case with molybdenum cofactor deficiency./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17065069
17. Molybdenum cofactor deficiency / https://ghr.nlm.nih.gov/condition/molybdenum-cofactor-deficiency
18. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222301/
19. J Appl Toxicol. 1999 May-Jun / Assessment of molybdenum toxicity in humans. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362269
20. Arh Hig Rada Toksikol. 1999 Sep / A case report of acute human molybdenum toxicity from a dietary molybdenum supplement--a new member of the "Lucor metallicum" family. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649845
21. Chemosphere. 2016 Dec / Exploratory analysis of the potential relationship between urinary molybdenum and bone mineral density among adult men and women from NHANES 2007-2010./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639340
22. Calcif Tissue Int. 1993 Sep / Molybdenum-induced changes in the epiphyseal growth plate./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8242470
23. Biol Trace Elem Res. 2017 Feb / Changes in Trace Element Contents and Morphology in Bones of Duck Exposed to Molybdenum or and Cadmium. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27392954
24. Environ Health Perspect. 2008 Nov / Cadmium, Lead, and Other Metals in Relation to Semen Quality: Human Evidence for Molybdenum as a Male Reproductive Toxicant / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2592266/
25. Fertil Steril. 2010 Jan / Environmental exposure to metals and male reproductive hormones: Circulating testosterone is inversely associated with blood molybdenum / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2823119/
26. Arch Environ Health. 1971 Aug / Toxic effects of trace elements on the reproduction of mice and rats./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5558140
27. J Nutr. 1954 Oct 11 / The effect of dietary molybdenum upon growth, hemoglobin, reproduction and lactation of rats./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13212460
28. Biometals. 2002 Mar / Effects of molybdenum on fertility of male rats./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11860024
29. Transl Res. 2009 Aug / Treatment of Wilson's disease with tetrathiomolybdate: V. Control of free copper by tetrathiomolybdate and a comparison with trientine./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19595438
30. Clin Cancer Res. 2003 May / Phase II trial of tetrathiomolybdate in patients with advanced kidney cancer./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738719
31. Ann Oncol. 2013 Jun;24 / Tetrathiomolybdate-associated copper depletion decreases circulating endothelial progenitor cells in women with breast cancer at high risk of relapse. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406736
32. Invest New Drugs. 2009 Apr / A pilot trial of the anti-angiogenic copper lowering agent tetrathiomolybdate in combination with irinotecan, 5-flurouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18712502
33. Transl Res. 2008 Nov / Efficacy of tetrathiomolybdate in a mouse model of multiple sclerosis./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19010295
34. Atherosclerosis. 2012 Aug / Copper chelation by tetrathiomolybdate inhibits vascular inflammation and atherosclerotic lesion development in apolipoprotein E-deficient mice./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22770994

Imucore24, içeriğinde (10ml’sinde) 50 mcg Molibden desteği ile günlük ihtiyacınızın % 100 ünü karşılayarak, beslenme programınıza güçlü bir katkıda bulunur. (**)

KEŞFEDİN

Imucore24
5'li Paket

445,00 TL
356,40 TL

Imucore24
3'lü Paket

267,00 TL
226,80 TL

Imucore24
200 ml

89,00 TL

KEŞFEDİN

Imucore24
200 ml

89,00 TL