ÇOCUKLAR İÇİN

HER GÜN

5 ml

YETİŞKİNLER İÇİN

HER GÜN

10 ml

B7 Vitamini : Faydaları, Eksikliği, Fazlalığı ve Daha Fazlası

Bu makalede B7 Vitamini, Biotin nedir, eksikliği, fazlalığı, faydaları nelerdir, bulunduğu besinler, B7 vitamini takviyesi ve gıda kaynakları hakkında tüm bilgiler paylaşılmıştır.

H vitamini yada Biotin olarak da bilinen B7 vitamini, vücudun gıdaları enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan B kompleks vitaminlerinden biridir .

“Biotin” kelimesi, “yaşam” veya “devam” anlamına gelen eski Yunanca “biotos” kelimesinden gelir. B vitaminleri ve özellikle biotin, cildinizin, saçınızın, gözlerinizin, karaciğerinizin ve sinir sisteminizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca hamilelik sırasında, embriyonik büyüme için önemli ve güvenilir bir besin kaynağıdır.

Çoğu insan, ihtiyaç duyduğu biotini sağlıklı bir beslenme tarzı ile gıdalardan alabiliyor, ancak daha fazla biotin almanın kan şekerinizi düzenleyebileceği, sağlıklı saç, cilt ve tırnak oluşumunu güçlendireceği, hamile kadınların daha sağlıklı bebekler doğurmasına yardımcı olabileceği yönünde birçok çalışma bulunmaktadır.

B7
Vitamini (Biotin)
10 ml'sinde 50 mcg B7 Vitamini içeriği ile günlük ihtiyacınızın %100 ünü Imucore24 ile karşılayabilirsiniz.
Diğer İçerikler

B7 vitamini nedir ?

B7 vitamini olarak da bilinen Biotin, sekiz B kompleksi vitamin grubunun bir üyesidir. Yağların, karbonhidratların ve proteinin metabolizmasında kritik bir rol oynar.

B7 Vitamini ne işe yarar ?

B7 vitamini biotin, yağ asitlerinin, amino asitlerin ve glikozun metabolizması için vücutta bir koenzim görevi görür.

B7 vitamini nedir?

Biotin olarak bilinen B7 Vitamini sekiz vitaminden oluşan B-kompleks vitamin grubunun bir üyesidir. Tüm B vitaminleri gibi, biotin de vücudunuza karbonhidratları, yağları ve enerji üretimi için proteinleri parçalamada yardımcı olur. Aynı zamanda sağlıklı cilt, saç ve sinir sistemi işlevinin korunmasında rol oynar ve hamile kadınlara ve bazı diyabet hastalarına yardımcı olabilir.

Çok az yan etkiye sahip suda çözünür bir vitamin olduğundan idrarla atıldığı için neredeyse hiç toksisite yoktur. Ancak, yan etkileri nadiren görülse bile, takviye olarak tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

B7 Vitamini ’nin İşlevleri ve Faydaları

1. B7 Vitamini Saç Dökülmesini Durdurabilir.

Vitamin B7 eksikliği, biri saç dökülmesi olan birçok olası belirtiye sahiptir . Biotin’in saç dökülmesini durdurabilme yeteneği birçok klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Biotin eksikliği, çeşitli altta yatan nedenlerle ilişkilendirilebilse de, biyotin takviyesinin biyotin eksikliğine bağlı saç dökülmesinin restorasyonunda etkili olduğu görülmektedir (1).

Valproik asit, antiepileptik ilaç, bazı denemelerde serum biyotinidaz aktivitesini azaltarak biyotin eksikliğine neden olmakla ilişkilendirilmiştir (2).

Bir çalışmada, valproik asit ile tedavi, cilt sorunları ve saç dökülmesi gibi doza bağlı advers olaylarla bağlantılıydı. Hastalara ve kontrol grubuna biyotinidaz eksikliğinin bu semptomlara yol açıp açmadığını belirlemek için klinik ve laboratuvar değerlendirmeleri yapıldı. Valproik asidin dolaylı olarak azalmış biyotinidaz enzim aktivitesine ve / veya biyotin eksikliğine neden olduğu bulundu (2).

Başka bir çalışma ise yukarıdaki bulgularla çelişmektedir. Çalışmanın sonuçları valproik asit tedavisinin biyotinidaz aktivitesini etkilemediğini göstermiştir. Valproik asitle tedavi edilen 57 çocuktan 3’ü saç dökülmesi yaşadı, bu da 3 ay sonra günde 10 mg biotin ile takviye edildikten sonra çözüldü. Serum biotin ve biyotinidaz aktivitesi bu hastalarda deneme süresi boyunca normal kaldı (3).

2. B7 Vitamini, kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir.

B7 vitamini, serum trigliserit seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Bir hayvan çalışmasında, biotin takviyesi serum trigliseritlerini % 35 azaltmıştır (4).

Kandaki yüksek trigliserit seviyeleri, kalp hastalığı riskini arttırdığı için bu önemli bir bulgudur (5).

1980 yılında biotin desteğinin plazma lipid seviyeleri üzerindeki etkilerini incelemek için çift kör bir klinik çalışma yapıldı. Çalışmada rastgele 2 gruba ayrılan 40 ila 30 yaş arası kadın ve erkek vardı. Bir grup günlük 0.9 mg biotin alırken, diğer grup 71 gün boyunca plasebo aldı.

Biotin ile tedavi edilen grupta, total lipid, toplam fosfolipid ve diğer plazma bileşenlerinde plasebo grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı pozitif değişiklikler görülmüştür. Biotin seviyeleri ile total plazma lipidleri arasında ters bir ilişki vardı (6).

3. B7 Vitamini tırnaklarınızı güçlendirir.

1990 yılında Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayınlanan klinik bir çalışmada B7 vitamini kullanan çivili tırnakları olan bir grup kadında, altı ay boyunca tırnak kalınlığının % 25 oranında arttığı gösterilmiştir (7).

O zamandan bu yana yapılan birkaç başka çalışma da benzer sonuçlar göstermiştir. Makalelerin 2017 yılı incelemesi, biotin’in çeşitli tırnak koşullarının tedavisinde ümit verici sonuçlarla birlikte kullanıldığı sonucuna varmıştır. İyi kontrollü klinik çalışmaların yetersizliği nedeniyle, optimum dozu belirlemek ve etkinliğini doğrulamak için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır (8).

4. B7 Vitamini, tip 2 diyabet konusunda yardımcı olabilir.

Glukokinaz (GK), glukoz metabolizmasında önemli rol oynayan bir enzimdir. Biotin, insülin sekresyonunu kontrol eden glukokinaz aktivitesini uyarır (9).

Beslenme Biyokimyası Dergisi’nde yayınlanan 2013 yılında yapılan bir çalışmada, biotin ile 8 haftalık takviye, açlık glukoz seviyeleri veya insülin toleransı üzerinde hiçbir etkisi olmadan insülin sekresyonunu arttırdı ve glukoz toleransı iyileştirildi. Bu bulgular, biotinin beta hücre fonksiyonu ve bununla birlikte diyabet tedavisi ve önlenmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir (10).

Diyabetin birçok komplikasyonundan biri periferik nöropatidir, duyu kaybına, uyuşukluğa ve bazen ayaklarda, bacaklarda ve ellerde ağrıya neden olan bir sinir hasarı şeklidir (11).

1990 yılında yayınlanan bir çalışmada, yüksek doz biotin’in şiddetli diyabetik periferik nöropati üzerindeki etkisi değerlendirildi. Çalışmadaki 3 diyabetik hastaya 1-2 yıl boyunca yüksek doz B7 vitamini verildi. Hem klinik hem de laboratuvar bulguları her 3 hastada da belirgin iyileşme gösterdi (12).

5. B7 Vitamini Cilt Sağlığı için önemlidir.

Biotin eksikliği sıklıkla cilt konularında kendini gösterir. Bazı insanlar bunun sonucunda eksfoliye edici veya eritemli dermatit denilen bir cilt hastalığı geliştirebilir (13).

Eksfoliye edici dermatit, ciltteki kırmızı pullu lekeler ile karakterizedir.

Biotin genellikle oral yoldan alınmasına rağmen, bir çalışma, bir merhem şeklinde perkütan olarak uygulandığında deriden emilme kabiliyetini test etti. Çalışmaya, atopik dermatitli (egzama) yirmi hasta ve on bir sağlıklı gönüllü dahil edildi. Biyotin içeren merhemin perkütan uygulanması serum biyotin düzeylerini önemli ölçüde arttırdı. Çalışma, biotin’in insan derisi tarafından kolayca absorbe edildiği sonucuna varmıştır (14).

B7 vitamini, kemoterapinin neden olduğu deri döküntüsü tedavisinde olumlu bir etkiye sahiptir. İki farklı kemoterapi ajanı ile cilt kanseri tedavisi gören 4 hastanın yer aldığı küçük bir çalışmada, biotin ilaçların yol açtığı deri döküntüsünü azaltmıştır (15).

6. Vitamini doğuştan gelen sakatlıkları önleyebilir.

Bazı çalışmalar biotin eksikliğinin hamile kadınlarda nispeten yaygın olduğunu göstermiştir (16).

Durumdan etkilenen hamile kadınların oranı % 50 den yüksek olabilir (16).

Marjinal biotin eksikliği, ilk trimesterde en yüksek düzeydedir ve doğum kusurlarının olası gelişimi hakkında ciddi endişelere yol açmaktadır (17).

B7 vitamini eksikliği yarık damak oluşumundan kısmen sorumlu gibi görünmektedir (18).

Yarık damak kusurunun yanı sıra, hayvan çalışmaları maternal biotin eksikliğinin mikromelya ve mikrognati gibi çeşitli farklı anormallikler üretebileceğini göstermiştir (18).

7. B7 Vitamini bağışıklık fonksiyonunda rol oynar.

Sitokinler, vücuttaki çeşitli hücreler arasındaki iletişimi kolaylaştıran, kimyasal haberciler gibi davranan küçük salgılanmış proteinlerdir (19).

Bağışıklık hücreleri ile etkileşime girerek vücudun bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı tepkisini düzenler. B7 vitamini takviyesi, insan immün hücrelerinde gen ekspresyonunu etkileyerek sitokinlerin üretimini arttırır (20).

8. B7 Vitamini, Multipl Sklerozu tedavi etme potansiyeline sahip olabilir.

Multipl Skleroz (MS), sinir hücrelerinde miyelin kılıfının bozulmasıyla kategorize edilen otoimmün bir hastalıktır. Sonuç olarak, bu sinir hücreleri bir dizi soruna neden olarak hasar görür (21).

Bununla birlikte, birçok çalışma biyotininin MS hastalarında sağlık problemlerini iyileştirmede potansiyel kullanımını göstermektedir. Bir 2015 çalışmasında yüksek doz biotin’in 23 MS hastası üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Optik sinire bağlı görme yetersizliği olan 4 hasta, iyileşme bildirmiştir. Omurilik sorunu olan 16 hastanın da kayda değer iyileşmeleri vardı.

Çalışma, bu kadar yüksek dozlarda biotinin hastalığın ilerlemesini durdurabileceği ve bununla ilişkili sakatlığı azaltabileceği sonucuna varmıştır (22).

2016 yılında yapılan bir başka inceleme ve çalışma da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Araştırmacılar, yüksek B7 vitamini dozlarının miyelin üretimi ve enerji üretimi yoluyla remiyelinizasyonu sağladığını varsayıyorlar. Diğer ön çalışmalar da aynı şeyi bildirmiştir. Ancak, daha fazla araştırma bu sonuçların sağlamlaştırılmasına yardımcı olacaktır (23,24,25).

9. B7 Vitamini, yağların, karbonhidratların ve proteinin metabolizması için önemlidir.

Çok sayıda çalışma, bu makrobesinlerin metabolizmasında biotinin rolünün önemini göstermektedir. Bu işlemlerde yer alan belirli enzimler, biotinin düzgün çalışmasını gerektirir. Başka bir deyişle, vücudun enerji üretiminde kritik bir rol oynamaktadır (26,27).

B7 Vitamini Eksikliği, Belirti ve Bulguları

Biotin eksikliği nispeten nadir olmasına rağmen, klinik literatürde gözlemlenmiş ve araştırılmıştır. Biyotinidaz eksikliği adı verilen nadir görülen bir genetik biyotin-duyarlı bozukluğu olan kişiler, durumun gelişmesi için özellikle risk altındadır (12).

Gebe kadınlarda biotin eksikliği geliştirme riski daha yüksektir.

Aslında, vitamin B7 eksikliği laboratuvar ortamında sıklıkla saptanmaz. Saç dökülmesi, deri döküntüleri, depresyon, yorgunluk, halüsinasyonlar ve ekstremitelerin karıncalanması gibi semptomlar sıklıkla biotin eksikliğinin göstergesidir.

Biyotinidaz, biyotinin geri dönüşümünden ve onu diyet kaynaklarından biyolojik olarak kullanılabilir hale getirmesinden sorumlu olan bir enzimdir (28).

Biyotinidaz eksikliği olan kişilerde, olumsuz nörolojik sonuçlardan kaçınmak için biotin ile yaşam boyu takviye gerekmektedir (29).

Bazı emziren annelerin sütünde mevcut olan biotin eksikliği de, sıklıkla emzirilen bebeklerde biyotin eksikliğinin gelişmesine ve seboreik dermatite yol açabilir (30).

B7 Vitamini Fazlalığı, Yan Etkileri ve Etkileşimleri

Biotin kan testlerini çarpıtabilir.

Yüksek doz B7 takviyesi tiroid testi sonuçlarını çarpıtabilir ve Grave hastalığının laboratuvar modelini taklit edebilir (31).

Biotin, IBS benzeri semptomlara neden olabilir.

Çoğu insan biotin takviyelerini kaldırabilirken, bazı insanlarda bulantı ve sindirim sorunları gibi hafif yan etkiler görülebilir. Biotinle ilişkili bilinen çok fazla toksisite belirtisi yoktur.

Önerilen Günlük Biotin Dozu

 

KADIN

ERKEK

0-6 ay

5 mcg

5 mcg

6-12 ay

6 mcg

6 mcg

1-3 yaş

8 mcg

8 mcg

4-8 yaş

12  mcg

12 mcg

9-13 yaş

20 mcg

20 mcg

14-18 yaş

25 mcg

25 mcg

19-30 yaş

30 mcg

30 mcg

31-50 yaş

30 mcg

30 mcg

51-70 yaş

30 mcg

30 mcg

70 yaş üstü

30 mcg

30 mcg

Gebelikte

30 mcg

 

Laktasyon

35 mcg

 

 

* Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies göre yetişkinlerde önerilen günlük B7 vitamini alım değeri 30 mcg olarak belirlenmiştir.

** T.C. Tarım,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı‘na göre yetişkinler için B7 vitamini günlük referans alım değeri 50 mcg olarak belirlenmiştir.

Sonuç

Biotin normal vücut fonksiyonu için gerekli olmakla birlikte, takviyeler hamile kadınlara ve bazı diyabet hastalarına yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı saç, cilt veya tırnaklarla ilgili bazı çalışmalar B7 vitamininin olumlu yararlarını göstermektedir.

Optimum sağlığınız için dengeli, sağlıklı, işlenmemiş veya asgari düzeyde işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet yemek her zaman önemlidir. Bu koşulları sağlamakta zorluk  çekiyorsanız veya bir B7 eksikliğine sahipseniz, takviyeler bir çözüm olabilir. Bir biotin takviyesi kullanmadan doktorunuza danışmanız önemlidir.

1. Expert Rev Endocrinol Metab. 2008 Nov / Biotin and biotinidase deficiency. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19727438
2. Epilepsia. 2001 Oct / Low serum biotinidase activity in children with valproic acid monotherapy./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11737173
3. J Child Neurol. 2010 Jan / Serum biotinidase activity in children treated with valproic acid and carbamazepine. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19458381
4. Eur J Pharmacol. 2010 Oct 10 / Pharmacological concentrations of biotin reduce serum triglycerides and the expression of lipogenic genes. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20655901
5. Circulation. 2011 May 24 / Triglycerides and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21502576
6. Artery. 1980 / Effects of biotin on lipids and other constituents of plasma of healthy men and women. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7011260
7. J Am Acad Dermatol. 1990 Dec / Treatment of brittle fingernails and onychoschizia with biotin: scanning electron microscopy. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2273113
8. Journal of Dermatological Treatment Volume 29, 2018 - Issue 4 / Biotin for the treatment of nail disease: what is the evidence? / https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546634.2017.1395799
9. Endocrinology, Volume 140, Issue 10, 1 October 1999, Pages 4595–4600, / Biotin Regulation of Pancreatic Glucokinase and Insulin in Primary Cultured Rat Islets and in Biotin- Deficient Rats / https://academic.oup.com/endo/article/140/10/4595/2990640
10. J Nutr Biochem. 2013 Jan / Effects of biotin supplementation in the diet on insulin secretion, islet gene expression, glucose homeostasis and beta-cell proportion./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22841397
11. Peripheral Neuropathy and Diabetes / https://www.webmd.com/diabetes/peripheral-neuropathy-risk-factors-symptoms#1
12. Biomed Pharmacother. 1990 / Biotin for diabetic peripheral neuropathy./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2085665
13. Semin Dermatol. 1991 Dec / Skin manifestations of biotin deficiency./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1764357
14. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1999 Jun / Percutaneous absorption of biotin in healthy subjects and in atopic dermatitis patients./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10524353
15. Gan To Kagaku Ryoho. 2014 Apr / [Prospective study of biotin treatment in patients with erythema due to gefitinib or erlotinib]./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24743373
16. Proc Soc Exp Biol Med. 2000 Jan / Marginal biotin deficiency is teratogenic. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10632957
17. Am J Clin Nutr. 2002 Feb / Marginal biotin deficiency during normal pregnancy / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1426254/#R1
18. J Nutr. 2008 Apr / Biotin deficiency affects the proliferation of human embryonic palatal mesenchymal cells in culture./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18356320
19. Int Anesthesiol Clin. 2007 Spring / Cytokines, Inflammation and Pain / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2785020/
20. The Journal of Nutrition, Volume 133, Issue 3, March 2003, Pages 716–719,/ Biotin Supplementation Increases Expression of Genes Encoding Interferon-γ, Interleukin-1β, and 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase, and Decreases Expression of the Gene Encoding Interleukin-4 in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells / https://academic.oup.com/jn/article/133/3/716/4688036
21. Clin Biochem. 1991 Apr / Central nervous system myelin: structure, function, and pathology./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1710177
22. Mult Scler Relat Disord. 2015 Mar;4 / High doses of biotin in chronic progressive multiple sclerosis: a pilot study. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25787192
23. Neuropharmacology. 2016 Nov / Targeting demyelination and virtual hypoxia with high-dose biotin as a treatment for progressive multiple sclerosis./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26327679
24. Neurology.org April 05, 2016 / 24-Month-Treatment with-MD1003 (High Doses of Biotin) in Progressive Multiple Sclerosis: Results of the MS-SPI Trial Extension Phase (S49.004) / https://n.neurology.org/content/86/16_Supplement/S49.004
25. Neurology.org April 06, 2015 / Effect of MD1003 (High Doses of Biotin) in Progressive Multiple Sclerosis: Results of a Pivotal Phase III Randomized Double Blind Placebo Controlled Study (PL2.002) / https://n.neurology.org/content/84/14_Supplement/PL2.002
26. The Journal of Nutrition, Volume 104, Issue 3, March 1974, Pages 315–322,/ Effect of Dietary Biotin and Lipid on Growth, Stamina, Lipid Metabolism and Biotin-containing Enzymes in Brook Trout (Salvelinus fontinalis) / https://academic.oup.com/jn/article-abstract/104/3/315/4776058
27. Biochemistry of Biotin / https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0083672908603350
28. Clin Chim Acta. 1996 Nov 15 / Biotinidase and its roles in biotin metabolism./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8930409
29. Genet Med. 2012 Jun / Biotinidase deficiency: "if you have to have an inherited metabolic disease, this is the one to have"./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22241090
30. Pediatrics. 1969 Dec / Seborrheic dermatitis of infants: treatment with biotin injections for the nursing mother./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4243742
31. Biotin Treatment Mimicking Graves’ Disease / https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1602096#t=article

Imucore24, içeriğinde (10 ml’sinde) 50 mcg B7 vitamini desteği ile günlük ihtiyacınızın % 100 ünü karşılayarak, beslenme programınıza güçlü bir katkıda bulunur.(**)

KEŞFEDİN

Imucore24
5'li Paket

445,00 TL
356,40 TL

Imucore24
3'lü Paket

267,00 TL
226,80 TL

Imucore24
200 ml

89,00 TL

KEŞFEDİN

Imucore24
200 ml

89,00 TL