ÇOCUKLAR İÇİN

HER GÜN

5 ml

YETİŞKİNLER İÇİN

HER GÜN

10 ml

B6 Vitamini : Faydaları, Eksikliği, Fazlalığı ve Daha Fazlası

Bu makalede B6 Vitamini, Piridoksin nedir, eksikliği, fazlalığı, faydaları nelerdir, bulunduğu besinler, B6 vitamini takviyesi ve gıda kaynakları hakkında tüm bilgiler paylaşılmıştır.

Piridoksin olarak da bilinen B6 Vitamini, vücudunuzun çeşitli işlevler için ihtiyaç duyduğu suda çözünür bir vitamindir.

Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizması ile beraber kırmızı kan hücrelerinin ve nörotransmitterlerin yaratılması için önemlidir. (1)

Vücudunuz B6 vitaminini üretemez, bu nedenle onu yiyeceklerden veya takviyelerden edinmelisiniz.

Çoğu insan diyetlerinde yeterli miktarda B6 vitamini alır, ancak bazı popülasyonlarda eksiklik riski olabilir.

Yeterli miktarda vitamin B6 tüketmek optimal sağlık için önemlidir ve hatta kronik hastalıkları önleyebilir, tedavi edebilir. (2)

10 ml'sinde 2 mg B6 Vitamini içeriği ile günlük ihtiyacınızın %143 ünü Imucore24 ile karşılayabilirsiniz.
Diğer İçerikler
B6
Vitamini (Piridoksin)

B6 vitamini nedir ?

B6 Vitamini -piridoksin-, B kompleks vitaminlerinden biridir ve diğer tüm B vitaminleri gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik işlevlerde önemli bir rol oynar.

B6 Vitamini ne işe yarar ?

B6 vitamini, sağlıklı bir metabolizmayı sürdürmeye, sinir ve karaciğer fonksiyonunu desteklemeye, cilt ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

B6 vitamini nedir?

B6 vitamini, diğer adıyla piridoksin kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinden yiyeceğin yakıta dönüştürülmesine, ruh halinin ve bağışıklık sisteminin artmasına kadar neredeyse her konuda işlevsel olan bu suda çözünür Piridoksinin potansiyel yararları ve sağlığa önemli etkileri benzersizdir. Sağlığın hemen her yönünü optimize etmek için vücuttaki çeşitli vitamin ve minerallerle birlikte çalışırak karaciğer, kan hücreleri, cilt, gözler, sinir sistemi ve daha birçok işlevi kendinizi en iyi şekilde hissetmenizi sağlayacak şekilde destekler.

Vitamin B6, piridoksal, piridoksal 5-fosfat (p5p) ve piridoksamin gibi çeşitli türevlere sahiptir. Bunların hepsi çok sayıda biyolojik fonksiyonda rol oynayan önemli bileşiklerdir. Aslında, B6 her gün vücut tarafından kullanılır ve hareketten hafızaya, enerji kullanımına ve kan akışına kadar her şeyde önemli bir rol oynar.

B6, ayrıca vücudun sağlıklı bir sinir sistemini korumasına yardımcı olur. Vücudununuzun her yerinde kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan hemoglobin üretir, yediğiniz besinlerden enerji sağlamaya yardımcı olur, kan şekeri seviyelerini dengelemek için çalışır, doğal bir ağrı kesici görevi görür, ruh halinizi güçlendirir ve vücudu korumak için kullanılan antikorların sentezini artırarak bağışıklığınızı arttırır. (3) Ancak, potansiyel B6 yararları burada bitmiyor. Aslında çalışmalar, yararlarının sağlıklı kan damarlarını koruyabildiğini, romatoid artrit semptomlarını azalttığını, böbrek taşlarını önleyebileceğini ve sağlığınızı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

B6 Vitamini İşlevleri ve Faydaları

1. Morali Yükseltebilir ve Depresyon Belirtilerini Azaltabilir.

B6 Vitamini ruhsal sağlığının dengelenmesinde önemli bir rol oynar. Bunun nedeni kısmen bu vitaminin, serotonin, dopamin ve gama-aminobütirik asit (GABA) dahil olmak üzere duyguları düzenleyen nörotransmiterler oluşturmak için gerekli olmasıdır. (4,5,6)

Ayrıca, depresyon ve diğer psikiyatrik konularla bağlantılı olan amino asit homosisteinin yüksek kan seviyelerini düşürmede rol oynayabilir. (7,8)

Bazı araştırmalar, özellikle B vitamini eksikliği için yüksek risk altındaki yetişkinlerde görülen depresif semptomların kandaki düşük B6 vitamini düzeyleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. (9,10,11)

250 yaşlı erişkin üzerinde yapılan bir araştırmada, kan düzeylerinde B6 eksikliğinin depresyon olasılığını ikiye katladığı tespit edildi. (10)

Bununla birlikte, depresyonun önlenmesi veya tedavisi için B6 vitamini takviyesi kullanılmasının etkili olmadığı gösterilmiştir. (12,13)

Başlangıçta depresyonu olmayan yaklaşık 300 yaşlı erkekte yapılan iki yıllık kontrollü bir çalışma, B6, folat (B9) ve B12 ile takviye alanlarda plasebo grubuna kıyasla daha az depresif semptomların belirmesi ihtimalinin bulunmadığını tespit etti. (13)

Yaşlı erişkinlerde düşük B6 düzeyleri depresyonla ilişkilendirilmiştir, ancak araştırmalar B6'nın duygudurum bozuklukları için etkili bir tedavi olduğunu göstermemiştir.

2. Beyin Sağlığını Geliştirebilir ve Alzheimer Riskini Azaltabilir.

Piridoksin, genellikle beyin ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını ve gelişmesini teşvik etmeye yardımcı olduğu için, en iyi beyin vitaminleri olarak kabul edilir. Araştırmalar, B6 eksikliğinin hafızayı etkileyebileceğini ve ileri yaşla birlikte bilişsel bozulmaya, Alzheimer’a ve demansa katkıda bulunabileceğini göstermiştir. (14)

B6, Alzheimer riskini artırabilecek yüksek homosistein kan seviyelerini düşürebilir. (14,15,16)

Yüksek homosistein düzeyleri ve hafif kognitif bozukluğu olan 156 erişkinde yapılan bir çalışmada, yüksek dozda B6, B12 ve folat (B9) almanın, beynin Alzheimer’a karşı hassas olan bazı bölgelerinde homosisteini azalttığı tespit edildi. (17)

Hafif ila orta şiddette alzheimer lı 400 erişkin üzerinde yapılan randomize kontrollü başka bir çalışma, yüksek B6, B12 ve folat dozlarının homosistein seviyelerini düşürdüğünü ancak beyin fonksiyonunda plaseboya göre anlamlı bir etki bırakmadığını göstermiştir. (18)

Vitamin B6, Alzheimer hastalığı ve hafıza bozukluğu ile ilişkili homosistein seviyelerini azaltarak beyin fonksiyonlarında yavaşlamayı önleyebilir.

3. Hemoglobin Üretimini Destekleyerek Anemiyi Önleyebilir ve Tedavi Edebilir.

Hemoglobin üretimindeki rolü nedeniyle, B6, eksiklikten kaynaklanan anemiyi önlemede ve tedavisinde yardımcı olabilir. (19)

Hemoglobin, hücrelerinize oksijen veren bir proteindir. Hemoglobin seviyeniz düşük olduğunda, hücreleriniz yeterince oksijen almaz. Sonuç olarak, anemi geliştirebilir ve kendinizi zayıf veya yorgun hissedebilirsiniz.

Çalışmalar, özellikle hamile kadınlar ve doğurganlık çağındaki kadınlarda düşük düzeylerde ki B6 vitamini eksikliğini anemiyle ilişkilendirmiştir. (20,21)

Bununla birlikte, sağlıklı yetişkinlerin çoğunda B6 vitamini eksikliği nadir olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle anemi tedavisinde B6 kullanımı konusunda sınırlı araştırma vardır.

Düşük B6’ya bağlı anemisi olan 72 yaşındaki bir kadına ait bir örnek çalışma, en aktif B6 vitamini takviyesi formuyla uygulanan tedavinin semptomları iyileştirdiğini buldu. (22)

Başka bir çalışma, hamilelik sırasında günlük 75 mg B6 vitamini takviyesi almanın, demir tedavisine cevap vermeyen 56 gebe kadında anemi semptomlarını azalttığını buldu. (20)

B6 vitamininin hamile kadınlar ve yaşlı yetişkinler gibi piridoksin eksikliği için yüksek risk altındakiler dışındaki popülasyonlarda anemiyi tedavi etmedeki etkinliğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

B6 eksikliği, düşük hemoglobin ve anemiye neden olabilir, bu nedenle bu vitaminle takviye etmek bu sorunları önleyebilir veya tedavi edebilir.

4. PMS tedavisinde faydalı olabilir.

Vitamin B6, anksiyete , depresyon ve sinirlilik dahil olmak üzere, premenstrüel sendrom (PMS) semptomlarını tedavi etmek için kullanılmıştır .

Araştırmacılar, piridoksinin ruh halini düzenleyen nörotransmiterler yaratmadaki rolünden dolayı PMS ile ilgili duygusal semptomlara yardımcı olduğunu düşünüyor.

60 premenopozal kadın üzerinde yapılan üç aylık bir çalışma, günde 50 mg B6 vitamini takviyesi almanın, PMS, depresyon, sinirlilik ve yorgunluk semptomlarını % 69 oranında iyileştirdiğini buldu. (23)

Bir başka küçük çalışma, günde 200 mg magnezyum ile birlikte 50 mg B6 vitamininin, bir adet döngüsü boyunca duygudurum dalgalanmaları, sinirlilik ve anksiyete dahil olmak üzere PMS semptomlarını anlamlı şekilde azalttığını buldu. (24)

Bu sonuçlar umut verici olmakla birlikte, küçük örneklem büyüklüğü ve kısa süreler ile sınırlıdır. B6 vitamininin PMS semptomlarını iyileştirmedeki güvenliği ve etkinliği konusunda daha fazla araştırma yapılması, önerilerde bulunulmadan önce gereklidir. (25)

Bazı araştırmalar, yüksek doz B6 vitamininin, nörotransmiter yaratmadaki rolünden dolayı, PMS ile ilişkili diğer anksiyete sorunlarını ve endişeyi azaltmada etkili olabileceğini göstermiştir.

5. Gebelikte Bulantı Tedavisine Yardımcı Olabilir.

Piridoksin hamilelikte bulantı ve kusmayı tedavi etmek için yıllardır yaygın olarak kulanılmaktadır. (26)

Araştırmacılar B6 vitamininin bu konudaki etki mekanizmasının nasıl çalıştığından tam olarak emin değiller. Yeterli B6’nın sağlıklı bir hamileliği sağlamada birçok hayati rol oynamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. (27)

Gebeliğin ilk 17 haftasında olan  342 kadından oluşan bir çalışmada, 30 mg günlük B6 takviyesinin, plaseboya kıyasla beş günlük tedaviden sonra mide bulantısı duygularını önemli ölçüde azalttığı bulundu. (28)

Başka bir çalışma da, zencefil ve B6 vitamininin, 126 gebe kadında bulantı ve kusma problemlerini azaltma üzerindeki etkisini karşılaştırdı. Sonuçlar, her gün 75 mg B6 takviyesi almanın bulantı ve kusma semptomlarını dört gün sonra % 31 oranında azalttığını gösterdi. (29)

Bu çalışmalar B6 vitamininin bir haftadan kısa sürelerde bile sabah rahatsızlığının tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

Sabah rahatsızlığı için B6 almakla ilgileniyorsanız, takviyeye başlamadan önce doktorunuzla konuşun.

Hamilelik sırasında günlük 30-75 mg B6 vitamini takviyesi, bulantı ve kusmada etkili bir yöntem olarak kullanılmıştır.

6. Damar Tıkanıklığını Önleyebilir ve Kalp Hastalığı Riskini Azaltabilir.

Araştırmalar düşük B6 seviyesine sahip kişilerde normale göre kalp hastalığı riskininin neredeyse iki katı olduğunu gösteriyor. (30)

Bu, piridoksinin kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalık süreçleriyle ilişkili, yüksek homosistein seviyelerini düşürmedeki rolünden kaynaklanmaktadır. (31,32,33)

Bir çalışma, B6 vitamininde eksik olan sıçanların kanda daha yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduğunu ve yeterli B6 düzeylerine sahip sıçanlara kıyasla homosisteine maruz kaldıktan sonra arter tıkanmasına neden olabilecek lezyonlar geliştirdiğini tespit etti. (33)

İnsanlarda yapılan bir araştırmada piridoksinin kalp hastalığını önlemede yararlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Kardeşlerinde kalp hastalığı olan 158 sağlıklı yetişkinde yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, katılımcılar iki gruba bölündü. Bir gruba iki yıl boyunca 250 mg B6 vitamini ve 5 mg folik asit, diğer gruba plasebo verildi. B6 ve folik asit alan grup, egzersiz sırasında plasebo grubuna göre daha düşük homosistein seviyelerine ve daha düşük anormal kalp testlerine sahipti ve bu durum onları genel bir kalp hastalığı riski altına soktu. (31)

B6 Vitamini, arterlerin daralmasına neden olan yüksek homosistein seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu kalp hastalığı riskini en aza indirebilir.

7. Kanserden Korunmaya Yardımcı Olabilir.

Yeterli miktarda B6 almak, belirli kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltabilir.

B6 vitamininin kanseri önlemeye yardımcı olmasının nedeni belirsizdir, ancak araştırmacılar, kansere ve diğer kronik durumlara katkıda bulunabilen iltihapla mücadele yeteneği ile ilgili olduğundan şüpheleniyor (34,35)

12 çalışmanın gözden geçirilmesi, hem diyetle yeterli alımının, hem de kandaki piridoksin  seviyelerinin, kolorektal kanser risklerinin daha düşük olması ile ilişkili olduğunu buldu. Kandaki B6 düzeyi en yüksek olan bireylerde bu tür kanser gelişimi riski neredeyse% 50 daha düşüktür. (36)

B6 vitamini ve meme kanseri üzerine yapılan araştırmalar, özellikle postmenopozal kadınlarda, B6’nın yeterli kan seviyeleri ile hastalık riskinin azalması arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. (37)

Bununla birlikte, B6 vitamini düzeyleri ve kanser riski ile ilgili diğer çalışmalar arasında faydaları ile bir ilişki bulunamamıştır. (38,39)

Bazı gözlemsel çalışmalar, B6 vitamininin beslenmeyle yeterli alımı ve kandaki seviyelerinin, belirli kanser türlerinde ki riskin azalmasında etkili olduğunu göstermektedir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

8. Göz Sağlığını Destekleyebilir ve Göz Hastalıklarını Önleyebilir.

B6 Vitamini , göz hastalıklarının , özellikle yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD) olarak adlandırılan yaşlı yetişkinleri etkileyen bir tür görme kaybının önlenmesinde rol oynayabilir .

Çalışmalar, kan dolaşımındaki yükek homosistein seviyelerini AMD risk artışı ile ilişkilendirmiştir. (40,41)

Piridoksin kandaki homosistein seviyesini düşürmeye yardımcı olduğundan, yeterince piridoksin almanız bu hastalığa yakalanma riskinizi düşürebilir. (42)

5.400’den fazla kadın sağlık uzmanları ile yapılan yedi yıllık bir çalışma, günlük B6, B12 ve folik asit (B9) vitamini takviyesi almanın, AMD riskini plaseboya kıyasla % 35–40 oranında azalttığını buldu. (43)

Araştırmalar ayrıca kanda düşük B6 vitamini seviyelerini retinaya bağlanan damarları tıkayan göz koşullarına bağladı. 500 kişiden oluşan kontrollü bir çalışma, kandaki düşük B6 vitamini düzeylerinin retina bozuklukları ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu buldu. (44)

B6 Vitamini takviyeleri yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD) riskinizi azaltabilir. Ek olarak, yeterli B6 seviyeleri retinayı etkileyen sorunları önleyebilir.

9. Romatoid Artritle İlişkili Enflamasyonu Tedavi Edebilir.

Romatoid artrit kaynaklı yüksek iltihap seviyeleri düşük vitamin B6 düzeylerine neden olabilir. (45,46)

Ancak, B6 ilavesinin bu hastalığa sahip kişilerde iltihabı azaltıp azaltmadığı açık değildir .

Romatoid artritli 36 yetişkinin 30 günlük bir çalışması, günlük 50 mg B6 vitamininin düşük kan B6 seviyelerini düzelttiğini ancak vücuttaki inflamatuar molekül üretimini azaltmadığını buldu. (47)

Diğer yandan, günde 5 mg folik asit ve 100 mg B6 vitamini veya sadece 5 mg folik asit alan romatoid artritli 43 erişkinde yapılan bir çalışmada, B6 alan hastalarda 12 hafta sonunda pro-inflamatuar moleküllerin anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. (48)

Bu çalışmaların çelişkili sonuçları piridoksin dozu ve çalışma uzunluğundaki farktan kaynaklanıyor olabilir.

Yüksek dozda B-6 vitamini takviyesi almanın romatoid artritli insanlara zamanla anti-enflamatuar faydalar sağlayabileceği görülmesine rağmen, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Romatoid artrit ile ilişkili inflamasyon, B6 vitamini seviyelerini düşürebilir. Yüksek dozlarda B6 vitamini takviyesi, eksikliklerin düzeltilmesine ve iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir, ancak bu etkileri doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

B6 Vitamini Eksikliği, Belirti ve Bulguları

Her ne kadar vitamin B6 eksikliği çok yaygın olmasa da, çalışmalar olası bir eksikliğini bir dizi farklı hastalık ve semptom risklerinde artışla ilişkilendirmiştir.

Erişkinlerde zamanla görülen B6 vitamini eksikliği belirtilerinin bazıları şunlardır: (49)

 • Sinirlilik, anksiyete ve depresyon gibi ruh halindeki değişiklikler,
 • Karışıklık,
 • Kas ağrıları,
 • Ağız yaraları,
 • Düşük enerji veya yorgunluk,
 • PMS semptomlarının kötüleşmesi,
 • Aneminin kötüleşen semptomları,

B6 vitamini sinir fonksiyonu için inanılmaz derecede önemli olduğundan, B6 vitamini eksikliği bazen nöbet, migren , kronik ağrı ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları dahil olmak üzere nöropsikiyatrik bozukluklarla ilişkilidir. (50,51)

Diğer araştırmalar, piridoksin eksikliğinin yaşlı insanlar arasında daha yaygın olduğunu, alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerine yakalanma riskinin artan yaş ve azalan B6 konsantrasyonları ile ilişkili olduğunu göstermektedir (14)

Bunlarla beraber B-6 vitamini eksikliğinde görülebilecek diğer bazı belirtiler;

 • Seboreik dermatit gibi cilt hastalıkları, (52,53), 
 • Glossitis Simpleks (dilin şişmiş, ağrılı, pürüzsüz, iltihaplanmış veya kızarmış belirtilerini içeren bir hastalık), (54)
 • Zayıflamış Bağışıklık Sistemi, (55,56,49) 
 • Ellerde ve Ayaklarda Karıncalanma ve Ağrı, (57,58) 
 • Yüksek Homosistein, (59,60,61,62,63)

B6 Vitamini Fazlalığı, Yan Etkileri ve Etkileşimleri

Takviyeler yoluyla yüksek doz piridoksin almak, olumsuz yan etkilere neden olabilir.

B6 vitamini toksisitesinin, B6 besin kaynaklarından ortaya çıkması ise muhtemel değildir.

Günde 1.000 mg’dan fazla B6 vitaminin takviye yoluyla alınması, ellerde veya ayaklarda sinir hasarı, ağrı veya uyuşukluğa neden olabilir. Bu yan etkilerin bir kısmı günde sadece 100–300 mg B6’dan sonra bile belgelenmiştir. (64)

Bu nedenlerden dolayı yetişkinler için tolere edilebilir B6 vitamini üst sınırı günde 100 mg’dır. (64,4)

B6 vitamini ile etkileşime giren bazı ilaçlar ise şunlardır:

 • Parkinson ve Alzheimer hastalığı, anemi, nöbet veya kalp hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Kemoterapide kullanılan ilaçlar,
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan Sikloserin (Seromisin) veya Isoniazid,
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan Hydralazine (Apresoline),
 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan penisilin,
 • Astımı tedavisinde kullanılan Teofilin,
 • Tetrasiklin dahil antibiyotikler,
 • Pamelor, Elavil, desipramin, Norpramin ve Tofranil dahil olmak üzere antidepresan ilaçlar,
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak adlandırılan bazı antidepresanlar da B6 vitamini seviyelerini azaltabilir.

Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan B6 miktarı nadiren bu miktarı aşabilir. Tolere edilebilir üst sınırdan fazlasını almayı planlıyorsanız doktorunuza danışın.

Önerilen Günlük B6 Vitamini Dozu

 

KADIN

ERKEK

0-6 ay

0,1 mg

0,1 mg

6-12 ay

0,3 mg

0,3 mg

1-3 yaş

0,5 mg

0,5 mg

4-8 yaş

0,6  mg

0,6 mg

9-13 yaş

1 mg

1 mg

14-18 yaş

1,2 mg

1,3 mg

19-30 yaş

1,3 mg

1,3 mg

31-50 yaş

1,3 mg

1,3 mg

51-70 yaş

1,5 mg

1,7 mg

70 yaş üstü

1,5 mg

1,7 mg

Gebelikte

1,9 mg

 

Laktasyon

2 mg

 

 

* Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies göre yetişkinlerde önerilen günlük B6 vitamini alım değeri 1,3 mg olarak belirlenmiştir.

** T.C. Tarım,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı‘na göre yetişkinler için B6 vitamini günlük referans alım değeri 1,4 mg olarak belirlenmiştir.

Sonuç

Piridoksin olarak da bilinen B6 Vitamini, çeşitli fiziksel ve psikolojik işlevlerde rol oynayan suda çözünür bir vitamindir.
B6 Vitamini, metabolizma, sinir fonksiyonu, karaciğer sağlığı, kırmızı kan hücresi üretimi ve daha fazlası dahil olmak üzere sağlığın çeşitli yönlerinde rol oynar ve birçok yararı vardır.
Diyetinizde yeterli miktarda B6 vitamini almak, kalp sağlığını güçlendirmenize, beyin işlevini desteklemenize, ruh halinizi iyileştirmenize, anemiyi tedavi etmenize ve romatoid artrit semptomlarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca göz sağlığını iyileştirebilir, PMS semptomlarını hafifletebilir, sabah rahatsızlığını azaltabilir, böbrek taşlarını önleyebilir ve uyku döngüsünü düzenleyebilir.
Diyetinize B6 vitamininden zengin yiyecekleri dahil etmek ya da günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir B kompleksi almak, yararları ve sağladığı hayati fonksiyonları açısından çok önemlidir.

1. Vitamin B6 - Fact Sheet for Health Professionals / https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/
2. Molecules. 2010 Jan 20 / Vitamin B6: a molecule for human health? / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20110903
3. Adv Nutr. 2015 Jan / Vitamin B-6 / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288272/
4. Vitamin B6 / https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-B6
5. J Inherit Metab Dis. 2006 Apr-Jun / B6-responsive disorders: a model of vitamin dependency. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16763894
6. J Clin Psychiatry. 2008 / Relationship of neurotransmitters to the symptoms of major depressive disorder. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494537
7. Am J Psychiatry. 2007 Jun; / The homocysteine hypothesis of depression. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17541043
8. Fortschr Neurol Psychiatr. 2007 Sep / [Review of the role of hyperhomocysteinemia and B-vitamin deficiency in neurological and psychiatric disorders--current evidence and preliminary recommendations]. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17729191
9. Psychother Psychosom. 2004 Nov-Dec / Vitamin B6 level is associated with symptoms of depression. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15479988
10. J Am Coll Nutr. 2008 Jun / Vitamin B6 is associated with depressive symptomatology in Massachusetts elders / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18838531
11. Am J Clin Nutr. 2010 Aug / Longitudinal association of vitamin B-6, folate, and vitamin B-12 with depressive symptoms among older adults over time. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519557
12. Fam Pract. 2005 Oct / The role for vitamin B-6 as treatment for depression: a systematic review. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15964874
13. J Clin Psychiatry. 2008 Aug / Vitamins B12, B6, and folic acid for onset of depressive symptoms in older men: results from a 2-year placebo-controlled randomized trial. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18557664
14. Cochrane Database Syst Rev. 2003 / The effect of vitamin B6 on cognition. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14584010
15. N Engl J Med. 2002 / Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer's disease. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11844848
16. Int J Geriatr Psychiatry. 2010 Jan / Homocysteine as a predictor of cognitive decline in Alzheimer's disease. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19484711
17. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jun 4 / Preventing Alzheimer's disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23690582
18. JAMA. 2008 Oct 15 / High-dose B vitamin supplementation and cognitive decline in Alzheimer disease: a randomized controlled trial. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18854539
19. Nutr Hosp. 2007 Jan-Feb / Vitamin B6 status, deficiency and its consequences--an overview. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17260529
20. Eur J Clin Nutr. 2010 Feb / Vitamin B6 deficiency and anemia in pregnancy. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19920848
21. J Nutr. 2000 / Anemia and deficiencies of folate and vitamin B-6 are common and vary with season in Chinese women of childbearing age. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11053510
22. Br Med J. 1973 Feb 17 / Primary Acquired Sideroblastic Anaemia: Response to Treatment with Pyridoxal-5-Phosphate / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1588335/
23. J R Coll Gen Pract. 1989 Sep / Pyridoxine (vitamin B6) and the premenstrual syndrome: a randomized crossover trial. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2558186
24. J Womens Health Gend Based Med. 2000 Mar / A synergistic effect of a daily supplement for 1 month of 200 mg magnesium plus 50 mg vitamin B6 for the relief of anxiety-related premenstrual symptoms: a randomized, double-blind, crossover study. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10746516
25. BMJ. 1999 May 22 / Efficacy of vitamin B-6 in the treatment of premenstrual syndrome: systematic review / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27878/
26. Paediatr Drugs. 2014 Jun / The delayed-release combination of doxylamine and pyridoxine (Diclegis®/Diclectin ®) for the treatment of nausea and vomiting of pregnancy. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24574047
27. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Dec / Micronutrients and women of reproductive potential: required dietary intake and consequences of dietary deficiency or excess. Part I--Folate, Vitamin B12, Vitamin B6. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20373888
28. Am J Obstet Gynecol. 1995 Sep / Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. /
29. J Med Assoc Thai. 2007 Jan / Comparison of the effectiveness of ginger and vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized double-blind controlled trial. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17621727
30. Nutrition. 2006 Nov-Dec / Low pyridoxal 5'-phosphate is associated with increased risk of coronary artery disease. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17045461
31. Lancet. 2000 Feb 12 / Effect of homocysteine-lowering treatment with folic acid plus vitamin B6 on progression of subclinical atherosclerosis: a randomised, placebo-controlled trial. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10683000
32. Eur J Clin Invest. 2004 Apr / Effect of homocysteine-lowering treatment with folic acid plus vitamin B on cerebrovascular atherosclerosis and white matter abnormalities as determined by MRA and MRI: a placebo-controlled, randomized trial. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15086356
33. Br J Nutr. 2006 Jun / Antioxidant activity of vitamin B6 delays homocysteine-induced atherosclerosis in rats. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16768830
34. Adv Food Nutr Res. 2018 / The Emerging Role of Vitamin B6 in Inflammation and Carcinogenesis. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29477221
35. Mol Aspects Med. 2017 Feb / Inflammation, vitamin B6 and related pathways / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27593095
36. JAMA. 2010 Mar 17 / Vitamin B6 and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233826
37. Br J Cancer. 2013 Oct 1 / Association of vitamin B6, vitamin B12 and methionine with risk of breast cancer: a dose-response meta-analysis. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907430
38. Br J Cancer. 2014 Mar 4 / Intakes of folate, methionine, vitamin B6, and vitamin B12 with risk of esophageal and gastric cancer in a large cohort study. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24481406
39. World J Gastroenterol. 2013 Feb 21 / Vitamin B6 and colorectal cancer: current evidence and future directions. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23467420
40. Am J Ophthalmol. 2004 Jan / Association of neovascular age-related macular degeneration and hyperhomocysteinemia. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14700648
41. Am J Ophthalmol. 2006 Jan / Evaluation of plasma homocysteine and risk of age-related macular degeneration. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16387004
42. Nutrition. 2006 Apr / C-reactive protein and homocysteine are associated with dietary and behavioral risk factors for age-related macular degeneration. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16530626
43. Arch Intern Med. 2009 Feb 23 / Folic Acid, Vitamin B6, and Vitamin B12 in Combination and Age-related Macular Degeneration in a Randomized Trial of Women / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2648137/
44. Atherosclerosis. 2008 May / Low vitamin B6 and folic acid levels are associated with retinal vein occlusion independently of homocysteine levels. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17945240
45. Am J Med. 2003 Mar / Abnormal vitamin B(6) status is associated with severity of symptoms in patients with rheumatoid arthritis. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12681455
46. J Am Diet Assoc. 2008 Mar / Elevated plasma homocysteine and low vitamin B-6 status in nonsupplementing older women with rheumatoid arthritis. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18313425
47. Arthritis Res Ther. 2005 / Pyridoxine supplementation corrects vitamin B6 deficiency but does not improve inflammation in patients with rheumatoid arthritis. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16277693
48. Eur J Clin Nutr. 2010 Sep / Vitamin B(6) supplementation improves pro-inflammatory responses in patients with rheumatoid arthritis. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20571496
49. Vitamin B6 Deficiency (Pyridoxine) / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470579/
50. Pak J Pharm Sci. 2013 Sep / Vitamin B6: deficiency diseases and methods of analysis./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035968
51. Psychother Psychosom. 2004 Nov-Dec / Vitamin B6 level is associated with symptoms of depression. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15479988
52. Biochem Med. 1983 Dec / Impaired collagen maturity in vitamins B2 and B6 deficiency--probable molecular basis of skin lesions./ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6651795
53. Biofactors. 2005 / Changes of glucose metabolism and skin-collagen neogenesis in vitamin B6 deficiency. / Inubushi T, Takasawa T, Tuboi Y, Watanabe N, Aki K, Katunuma N / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16179747
54. Common Tongue Conditions in Primary Care / https://www.aafp.org/afp/2010/0301/p627.html
55. J Immunol Res. 2017 / Effects of Vitamin B6 Deficiency on the Composition and Functional Potential of T Cell Populations. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367454
56. Am J Clin Nutr. 1991 May / Vitamin B-6 deficiency impairs interleukin 2 production and lymphocyte proliferation in elderly adults. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2021134
57. Vitamin B6 / https://www.nap.edu/read/6015/chapter/9
58. Toxicol In Vitro. 2017 Oct / The vitamin B6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B6 function. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28716455
59. Clin Neuropharmacol. 2007 Jan-Feb / High-dose vitamin B6 decreases homocysteine serum levels in patients with schizophrenia and schizoaffective disorders: a preliminary study. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17272965
60. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Aug 10 / Elevated Total Homocysteine in All Participants and Plasma Vitamin B12 Concentrations in Women Are Associated With All-Cause and Cardiovascular Mortality in the Very Old: The Newcastle 85+ Study. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29529168
61. J Am Soc Hypertens. 2018 Jul / Significant interaction of hypertension and homocysteine on neurological severity in first-ever ischemic stroke patients. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29678422
62. J Alzheimers Dis. 2018 / Homocysteine and Dementia: An International Consensus Statement. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29480200
63. Mol Psychiatry. 2018 May 4 / Elevated levels of brain homocysteine directly modulate the pathological phenotype of a mouse model of tauopathy. / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29728702
64. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005 Nov 12 / How much vitamin B6 is toxic? / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16320662

Imucore24, içeriğinde 2 mg B6 vitamini desteği ile günlük ihtiyacınızın % 143 ünü karşılayarak, beslenme programınıza güçlü bir katkıda bulunur. (**)

KEŞFEDİN

Imucore24
5'li Paket

445,00 TL
356,40 TL

Imucore24
3'lü Paket

267,00 TL
226,80 TL

Imucore24
200 ml

89,00 TL

KEŞFEDİN

Imucore24
200 ml

89,00 TL